Teknik

Tüm merkezlerimizde Braun Dialog , Fresenius ve Toray Yuga Hemodiyaliz cihazları ile aşağıdaki tüm tedavi  yöntemleri  ve renal replasman tedavilerini güvenle uygulanabilir.

Merkezlerimize bulunan teknik donaım ve personel bilgilerini görmek için merkez resimlerine tıklayınız.

Biokarbonat Diyalizi

Single-Needle veya SN Klik-klak

Ultrafiltasyon ve Sodyum profilleri

ISO-UF program

Online Hemodiyafiltrasyon   Göstergeler Modüler yapısı cihaza Çeşitili opsiyonel ilaveler yapılarak spesifik tedavi yöntemlerinin uygulanmasına imkan sağlamaktadır.  Optimize edilmiş gösterge ve kontrol sistemleri hastanın ve cihazın spesifik arametrelerini diyaliz esnasında kesin çözümlerle kullanıcıya vermektedir. Ultrailtrasyon ve Sodyum Profilleri Profil seçenekleri sıvı ve elektronik balşansını aktif olarak değiştirerek hastayı intra ve postdiyalitik komplikasyonlara karşı korumaktadır.

Sodyum profillerini değiştirerek:    Plazma sodyum konsantrasyonunda geçici yükselme    İntradiyalitik dolum desteklenmesi  dolaşım dengesinde stabilite sağlaması mümküdür.  Plazma sodyum konsantresinin yükselmesi tedavi aşamasının sonunda gerçekleşmekte (nötral dengeleme) ve post-diyalitik plazma sodyum problemlerinde bir yükselmeye (örn.Hipertansiyon) neden olmamaktadır.  UF profilleri sıvı çekişini hastanın UF toleransına, intradiyalitik değişime göre adapte eder ve dolum oranının intravasküler ortamda gerçekleşebilmesi için tasarlanmıştır.

Merkezimizde her ay ekg çekimi yapılmaktadır.